ព័ត៌មានអន្តរជាតិ


លោក ត្រាំ ជឿជាក់ថា លោកមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត


យុទ្ធនាការរបស់លោក ត្រាំ ទាមទារឱ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia


ក្រុមរបស់លោក ត្រាំ ស្វែងរកការដាក់ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកចៅក្រម Fed ច្រានចោលពាក្យបណ្តឹងទៅលើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រអប់សំបុត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania


ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តនៅទីក្រុងបាងកក ក្នុងការបោះឆ្នោតគាំទ្រការកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ


ការធ្វើដំណើរតាមអាកាសរវាងហុងកុង និងសិង្ហបុរីត្រូវបានពន្យាពេល


ការធ្វើដំណើរតាមអាកាសរវាងហុងកុង និងសិង្ហបុរីត្រូវបានពន្យាពេល


កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ច APEC លើកទី ២៧ ត្រូវបានធ្វើឡើង


ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយដៃនៅរដ្ឋ Georgia របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងមិនធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជ័យជំនះរបស់ លោក បៃដិន ទេ


រដ្ឋបាលលោក ត្រាំ ប្រឆាំងនឹងការបិទប្រទេស និងបិទសាលារៀន


សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាងមុន ប៉ុន្តែមានភាពអត់ធ្មត់តិចជាងមុន​នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងFlag Counter