សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ «កុំរង់ចាំពេលមានសង្គ្រាមកើតឡើងទើបស្វែងរកសន្តិភាព និងកុំចាំដល់​សង្គ្រាមកើតឡើងទើបស្រែករកសន្តិភាព»