ក្រសួងបរិស្ថាន បើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពិនិត្យ​និងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន​លើគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតស្បែកជើង