ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ លើកដំបូងគេបំផុត និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា