អភិបាលខេត្តសៀមរាប ជំរុញឱ្យមន្ត្រីបរិស្ថាន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាការពារព្រៃឈើ និងអភិរក្សព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំគូលែនឱ្យបានល្អ