អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញអះអាងថា មន្រ្តីជំនាញកំពុងសិក្សាជុំវិញការចាក់ដី លុបដៃទន្លេបាសាក់មុខផ្សារអ៊ីអន១