រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ ៦០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតខេត្ត