រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ជំរុញឱ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាបន្តការពារថែ​រក្សា​សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិ