ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូស្មាន ហាស្សាន់ ផ្តាំផ្ញើដល់យុវជនសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ី ដែលទើបត្រូវដោះលែង គួរប្រុងប្រយ័ត្នពីការចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតជាលើកទី២ នាំឲ្យបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯង