ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញ ដែលបានបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយតែមួយជ្រុង លើរឿងក្តីរបស់ លោក កឹម សុខា