ក្រុមណាហ្គា រើសបានកីឡាករបរទេស៣នាក់បន្ថែម ដើម្បីត្រៀមប្រកួតជាមួយ Ha Noi FC វគ្គជម្រុះ AFC Cup