ខេត្តកែបប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៤០ ទិវាជ័យជម្នះ៧មករា