សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បង្ហើបពីកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ច​ទៅក្រៅប្រទេស​ក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខ