សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដោះស្រាយរឿងរោងចក្របិទ តែថៅកែមិនបើកប្រាក់ខែឱ្យកម្មករ