ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធសាលាមតេ្តយ្យ សិក្សាសហគមន៍មួយខ្នងក្នុងឃុំគោលាប់ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ