អាម៉េរិក ប្រគល់សម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរចំនួន៣០រូប ដែលចោរលួចយកពីក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរ