ឯកឧត្តម​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ប៊ិន ឈិន​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារជា​មួយ​តំ​ណាង​ប្រទេសផ្តល់​ជំ​នួយសម្រា​ប់​​សាលាក្តី​ខ្មែរក្រហម​