ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជួប ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយចំនួន ប្រចាំនៅសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា