ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់​ថុល ៖ គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្ម​ និង កំពង់​ផែ​ព​ហុ​បំ​ណ​ងកំពត នឹងក្លាយជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏​ទំ​នើ​ប​លំដាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន​