សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ណែនាំឱ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីគ្រប់គ្រងថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ និងរៀបចំស្តុកប្រេងឥន្ធនៈជាយុទ្ធសាស្ត្រ