រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បើកកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពការស្ថាបនាផ្លូវ ៣៤ខ្សែ