ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល៖  “យើងមិនអាចរស់នៅលើកោះ ដែលសម្បូរទៅ ដោយទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភ ហើយហ៊ុមព័ទ្ធដោយសមុទ្រនៃភាពក្រីក្រនោះទេ”