អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ៖ ការស្ថាបនាស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ សម្រេចលទ្ធផលបាន ៨០ភាគរយ