ក្រសួងសាធារណការ និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បាន និងកំពុងពន្លឿនការរៀបចំ នីតិវិធីអនុវត្តន៍ការដកពិន្ទុលើប័ណ្ណបើកបរ តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក