ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញអំពីការវិនិយោគលើវិស័យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយ