ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះចុះពិនិត្យ និងសិក្សាការកែលម្អសោភ័ណភាពផ្លូវចូលក្រុងដូនកែវ