ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈនេះ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានបិទទីតាំង៤៧កន្លែងហើយ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩