ក្រសួងបរិស្ថានប្រគល់រង្វាន់ និងវិញ្ញាបនបត្រ ដល់ជ័យលាភី ក្នុងការប្រកួតវីដេអូបែបអត្ថាធិប្បាយ