ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ចាប់ផ្ដើមបន្តសប្តាហ៍ទី២ ពានរង្វាន់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្នាក់ខេត្ត