ក្រុមនារីព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ប៉ះខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ