អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍គម្រោងជួសជុលប្រាសាទបាយក្អែក