ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីក្រោមឱវាទ ដែលប្រចាំការ២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង និងប្រគល់ម៉ាសដល់ខណ្ឌទាំង១៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ