អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងជួសជុលប្រាសាទបាយក្អែក