ឯកឧត្តម ហាប់ អូម៉ាលី អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្មេងកំព្រា និងអាណាព្យាបាល នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ