អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល សម្តែងនូវមោទកភាព និងវឌ្ឍនភាព នៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា