ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយកីឡាករវាយសី