អភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការ ការិយាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ នៅក្រុងសៀមរាប