មន្ត្រីជំនាញការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបទំនិញក្លែងក្លាយ ខេត្តតាកែវ ចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅផ្សារត្រាំខ្នា ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ