សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី យាងជាព្រះរាជាធិបតីពិធីសម្ពោធ «សួនមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន» នៅស្ថានទូតចិន ប្រចាំកម្ពុជា