ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី នាំយកឧបករណ៍ព្រួសស្រូវ ចំនួន ៥០ឈុត ចែកជូនសហគមន៍កសិកម្មបណ្តុំកសិករ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ