សហគមន៍ដាំបន្លែនៅសំរោងឫស្សី ក្នុងស្រុកថ្មគោល បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន ជប៉ុនផលិតបន្លែសរីរាង្គ ដើម្បីលក់ទៅកាន់ផ្សារទំនើប