ឯកឧត្តម វេង សាខុន អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលការដាំដុះស្រូវប្រាំងរបស់សហគមកសិកម្ម នៅឃុំមេលំ ស្រុកបរិបូរណ៍