រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យទីតាំងបំពាក់បង្គោលរបស់ក្រុមហ៊ុន Cellcard 4G LTE នៅខេត្តព្រះសីហនុ