អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន នាំយកអំណោយ ប្រធានគណៈកម្មការទី៨ព្រឹទ្ធសភា ចែកជូនពលរដ្ឋក្រីក្រ ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-១៩ នៅក្រុងប៉ៃលិន