ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារខេត្តក្រចេះ ចុះជួបមន្ត្រីមូលដ្ឋានស្រុកស្នួល​សំណេះ​សំណា​លរំ​លឹ​ក​ខួប៤២ឆ្នាំ រណសិរ្ស ២ធ្នូ