ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អនុញ្ញាតឱ្យគណៈប្រតិភូភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន(JICA) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម