ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម អញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យមើលសកម្មភាពធ្វើស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ