ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង បន្ដចុះចែកម៉ាសជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រ ភូមិអណ្តូង  និងភូមិកប់ស្រូវសង្កាត់ គោករការ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ