ស្រុកត្បែងមានជ័យ បើកវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្តលើកទី២ អាណត្តិទី៣​ ឆ្នាំ២០២០