ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង និង លោកជំទាវ អញ្ជើញចុះចែកម៉ាស់ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ ភូមិអណ្តូង៥ នៅខណ្ឌព្រែកព្នៅ